Project Image

Kafka Milena Duyuru - Riskli Yapı Tesbiti

Kükürtlü Mahallesi 3884 ada 1-2-9 parsel kat malikleriyle yasal sınırlar dahilinde anlaşma sağlanmış olup riskli yapı tesbiti için gerekli başvurular yapılmıştır.